Indigosta

Kehitysmaayhdistys INDIGO ry perustettiin Tampereella vuonna 1989. Indigon perustaja, Eila Kivekäs, asetti yhdistyksen tavoitteeksi Länsi-Afrikassa asuvien ihmisten, erityisesti naisten elinolojen parantamisen ja alueen kansallisen kulttuurin tuntemuksen edistämisen Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena oli alusta alkaen myös lisätä suomalaisten tietoa kehitysmaista. 30 toimintavuotensa aikana Indigo on toteuttanut Guineassa laaja-alaisia hankkeita erityisesti Malin prefektuurissa Pohjois-Guineassa. Yhteistyö paikallisen väestön kanssa on vakiinnuttanut toimintatapoja, joiden konkreettiset tulokset, kuten esimerkiksi alueelle perustetut suojelumetsät, eivät ole ainoastaan parantaneet ilmastonmuutoksesta kärsivän alueen maaperää, vaan lisänneet paikallisten halua toimia hankkeissa täysipainoisesti jatkossakin. Ulkoministeriön rahoittama hanke vuosille 2017-2018 on keskittynyt erityisesti naisten ja lasten ravitsemus- ja hygieniatason parantamiseen muun muassa edistämällä proteiinipitoisempien kasvien viljelyä ja tarjoamalla koulutuksia.

Indigo on edelleen tamperelainen järjestö, mutta sillä on nykyään jäseniä ympäri Suomea. Toiminta painottuu Tampereen lisäksi pääkaupunkiseudulle. Indigo on Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon jäsenjärjestö.

À propos de Indigo

Indigo est une organisation non gouvernementale (ONG), fondée en 1988 à Tampere. L’association travaille pour améliorer les conditions de vie de la population paysanne en Guinée, les femmes en particulier, entre autres, par la sensibilisation des populations sur les problèmes environnementaux. Durant ses 30 années d’existence, Indigo a realisé plusieurs activités et projets dans la commune urbaine de Mali dans le nord de la Guinée.
Le siège de l’association se trouve toujours à Tampere mais beaucoup d’activités de l’association se déroulent dans la région de Helsinki.