Indigon hankkeen kuulumisia Guineasta!

Indigo on vuonna 2017 aloittanut Guineassa “Ruokaturvan ja sanitaation parantaminen Malin prefektuurissa” -hankkeen, joka jatkuu vielä vuoden 2018 ajan. Hanketta toteutetaan 33 kylässä ja sen hyödynsaajista 70% on naisia ja lapsia. Hankkeen tavoitteena on lisätä proteiinipitoisten palkokasvien viljelyä, edistää proteiinipitoisempaa ruokavaliota ja lisätä kyläläisten tuloja kasvattamalla puuvartisia rahakasveja (mm. avokado, liberiankahvi). Ilmastonmuutosta ehkäistään ja karjan ravitsemusta parannetaan kasvattamalla rusotuonenpuuta (Gliricidia sepium). Rusotuonen puu sitoo hiiltä puumassaan, sen lehdet sopivat karjan ravinnoksi kuivalla kaudella ja lisäksi rusotuonenpuu suojaa viljelyksiä vaeltelevan karjan aiheuttamilta vahingoilta. Hankkeen sanitaatiopuoli keskittyy erityisesti kuivakäymälöiden rakentamiseen ja hygieniakoulutusten pitämiseen. Käymäläseura Huussi on tarjonnut hankkeessa asiantuntija-apua ja koulutusmateriaaleja.  Guinean Indigolla on nyt myös ranskankieliset verkkosivut, jonne tullaan kokoamaan hankkeen tulosten tietopankki.

Fello Koube_Gliricidia

MITÄ HANKKEESSA ON SAAVUTETTU?

Vuoden 2017 aikana hankkeessa on onnistuttu lisäämään merkittävästi palkokasvien viljelyä ja käyttöä. Hankkeessa seurataan 50 perheen (n. 420 henkilöä, 10 kylää) viljely- ja ravitsemuskäyttäytymistä. Hankkeen alkaessa huhtikuussa 2017 proteiinien kokonaissaanti oli 48 g/henkilö/vuorokausi. Huhtikuussa 2018 oli proteiinien kokonaissaanti 95 g/henkilö/vuorokausi. Pavun ja kyyhkyherneen käyttö on lisääntynyt vuoden 2017 huhtikuuhun nähden yli 30-kertaisesti. Seurannassa palkokasvit muodostivat 49 % proteiinin kokonaissaannista. Samanaikaisesti kokonaisproteiinin saanti on kaksinkertaistunut. Lokakuun 2017 tulokset ovat hyvin samansuuntaiset huhtikuun 2018 kanssa (kokonaisproteiini 83 g/hlö/vrk). Nyt palkokasvien käyttö pyritään siis pitämään samalla korkealla tasolla ympäri vuoden ja keskitytään tuotannon lisäämiseen sekä sadon ympärivuotiseen varastointiin.

Kasi_poisdangole

Pavun ja maapähkinän satomäärät ovat kasvaneet noin 30 % edellisvuoteen nähden. Vuonna 2017 kylvetyn kyyhkyherneen ensimmäinen sato on saatu keväällä 2018 alkupuolella ja sen tuotanto on kasvanut 700% (kyyhkyhernettä ei juurikaan kasvatettu alueella ennen hankkeen alkamista). Kyyhkyherneen sato saadaan kuitenkin juuri kuivankauden lopussa, jolloin muu ravinto alkaa olla vähissä eli se täydentää hyvin muuta ruokavaliota

Ravitsemuskoulutuksia on vuosien 2017-2018 aikana pidetty 33 hankekylässä, hyödynsaajina olleet naiset ja lapset tietävät nyt millainen on ravitseva ruokavalio ja kuinka tuotannosta tulleita papuja voi laittaa ruoaksi. Koulutukset kyyhkyherneestä ovat alkaneet keväällä 2018. Tämän lisäksi yhteensä 27 hankekylästä on koulutettu yksi resurssihenkilö jakamaan opittuja tietoja oman kylänsä asukkaille.

Ravitsemuskoulutus_FelloKoube

Sanitaatio- ja hygieniakartoitus tehtiin 20 kylässä, joista kussakin kyselytutkimus toteutettiin viidessä kotitaloudessa sekä lisäksi yhteensä viidessä eri koulussa satunnaisesti valituissa kylissä. Siitä ilmeni, että puolella hankkeen hyödynsaajista on käytössään käymälä ja syitä ulosteperäisten sairausten leviämiseen ei tiedä 40% kylien asukkaista. Kartoituksen avulla pystytään tehokkaammin suunnittelemaan tarvittavat hygieniakoulutukset. Toukokuussa 2018 on aloitettu ensimmäisen kuivakäymälän rakentaminen Koumedyn kylään, käymälöitä tullaan rakentamaan tämän lisäksi vielä kolme. Suorina hyödynsaajina tulee olemaan 70-80 henkilöä. Käymälät erottelevat virtsan ja ulosteen, joita voidaan molempia käyttää lannoittamiseen. Hyödynsaajien kouluttamista ekologisen sanitaation hyödyistä jatketaan.

Adamahuwa Touren perhe Koumedyn kylässä on yksi käymälöyden hyödynsaajista. Käymälää tulee käyttämään 10-15 perheenjäsentä.

Adamahuwa Touren perhe Koumedyn kylässä on yksi käymälöyden hyödynsaajista, perheellä ei ole ennestään käymälää.  Käymälää tulee käyttämään 10-15 perheenjäsentä.

Guineaan tehtiin vuoden 2017 aikana kaksi seurantamatkaa. Suomessa hankkeessa työskenteli osa-aikainen koordinaattori (4h/vk), Guineassa kokopäiväinen koordinaattori, ravitsemusneuvoja sekä vuoden 2018 alussa aloittanut viljelyneuvoja. Tämän lisäksi Guineassa hankkeessa työskentelee kolme osa-aikaista viljely-, karjanhoito- ja ravitsemusasiantuntijaa.  Guineassa työskenteli myös kahden kuukauden ajan suomalainen vapaaehtoinen Viivi, joka kirjoitti muun muassa Kuvaja kohteessa -blogia.

Haluatko tietää lisää? Kirjoita hankkeen Suomen koordinaattorille Merille: indigo.meri@gmail.com

ViivinJuhlatMalissa