Jäseneksi

Liity jäseneksi

Tervetuloa mukaan Indigon toimintaan ja jäseneksi! Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme niin Suomessa kuin Guineassakin.

Indigon jäsenmaksut ovat:

  • jäsenmaksu: 25 euroa
  • opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset: 10 euroa
  • kannattajajäsenmaksu: 85 euroa
  • lahjoittajajäsenmaksu: 200 euroa.

Näin liityt jäseneksi:

  1. Täytä jäseneksi liittymisen verkkolomake: klikkaa tästä päästäksesi täyttämään lomake
  2. Verkkolomakkeen täytön ja lähettämisen jälkeen maksa jäsenmaksu Indigon tilille: Nordea FI79 1146 3000 8614 08. Viitenumero :13259.

Jäsenenä saat noin 4 kertaa vuodessa jäsentiedotteen (osa sähköisenä, osa posititse) ja voit osallistua paikallistoimintaamme.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan?

Meillä on toiminta sekä Helsingissä että Tampereella. Jos tunnet olevasi kaikenkirjava monitaituri, yhden alan osaaja, muuten vain energinen ja aikaansaapa ainakin silloin tällöin, tule mukaan vapaaehtoistoimintaamme. Kaikille kyvyille löytyy jotakin tekemistä ja ideoimista. Projektikoordinaattori kertoo lisää, miten pääset mukaan innostuneeseen joukkoomme!

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Meri Paunonen

indigo.meri@gmail.com

 


 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleistä tietosuoja-asetus koskee yksityisen ja julkisen sektorin lisäksi myös henkilötietoja käsitteleviä yhdistyksiä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä oikeutettu etumme huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä ja vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista. Olemme jäseniimme yhteydessä jäsenmaksulaskutuksen, jäsenmateriaalien lähettämisen sekä tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamisen merkeissä. Lisäksi jäseniin voidaan olla yhteydessä mahdollisten yhteistyöprojektien järjestämiseksi tai vapaaehtoistyövoiman saamiseksi yhdistyksen toimintaan. Jäsentiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Kehitysmaayhdistys Indigo ry käsittelee jäsenrekisterinsä yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja kotipaikka
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja osoitetiedot
  • jäsenyystiedot (jäsenlaji)
  • jäsenmaksutiedot

Jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat peräisin jäsenen itse täyttämästä jäsentietolomakkeesta, jolla yhdistyksen jäseneksi liitytään. Tiedot voivat olla myös jäsenen jäsenrekisterin pitäjälle suoraan itse ilmoittamia.

Kehitysmaayhdistys Indigo ry noudattaa rekisterin ylläpidossa ja kerättyjen tietojen käytössä ja käsittelyssä henkilötietolakia (523/1999) 10§ ja 24§. Emme säännönmukaisesti luovuta rekisteriin tallennettuja tietoja yhdistyksen ulkopuolelle, emmekä myöskään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät kuitenkaan saa käyttää henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttöön ovat yhdistyksessämme oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Jäsentiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, ja niihin pääsevät käsiksi vain kyseiset ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan. Säilytysajassa otetaan huomioon viranomaisvaatimukset ja lainsaadäntö, kuten kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Mikäli haluat tiedustella aiheesta lisää, ota yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön:

Ilkka Pulkkinen

Kehitysmaayhdistys Indigo ry

Mariankatu 40

33200 Tampere

indigotiedotus@gmail.com