Kehitysmaayhdistys Indigo ry syyskokous 16.12.2017

Tervetuloa Kehitysmaayhdistys Indigo ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 16.12.2017 Pyynikinlinnaan, kello 16.00 osoitteeseen Mariankatu 40, 33200 Tampere.

 Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka yksi toiminnantarkastaja ja yksi tilintarkastaja ja heille varahenkilöt