Kehitysmaayhdistys Indigo ry:n syyskokous 18.11.2018

Tervetuloa Kehitysmaayhdistys Indigo ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 18.11.2018 kello 14.00 Pyynikinlinnaan , Mariankatu 40, 33200 Tampere.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Esityslista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka yksi toiminnantarkastaja ja yksi tilintarkastaja ja heille varahenkilöt

Liite – Toimintasuunnitelma 2019