YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017

ESITYSLISTA

Aika: 1.4.2017 klo 16.00
Paikka: Pyynikinlinna, Mariankatu 40, 33200 Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtaja, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2016
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2017
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
12. Päätetään kokouskutsussa mainitusta sääntömuutoksesta. Esitys uusiksi säännöiksi liitteenä.
13. Kokouksen päättäminen

Liite vuosikokouksen 2017 kutsuun

Kokouksessa on kahvitarjoilu.
TERVETULOA!